Skontaktuj się z Statima

Statima S.A.
ul. Krasińskiego 29
40-019 Katowice
Telefon: 32 782 39 99
Fax: 32 733 23 52
SMS: 535 105 645
E-mail: windykacja@statima.pl
Strona www: statima.pl
NIP: 642 318 90 77
REGON: 360441455
KRS: 0000537130
Kapitał zakładowy:
11 821 460,00 zł opłacony w całości

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Monika Rogowska
Adres korespondencyjny:
ul. Krasińskiego 29 40-019 Katowice
E-mail: inspektorochronydanych@statima.pl.