Wyślij wiadomość

    W celu wysłania wiadomości wypełnij poniższy formularz


    Administratorem danych osobowych jest Statima S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego, e-mail: windykacja@statima.pl (zwana dalej Spółką). W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice, e-mail: inspektorochronydanych@statima.pl. Czytaj dalej >>